Autorstwa <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Regan1973" title="User:Regan1973">Regan1973</a> - <span class="int-own-work" lang="pl">Praca własna</span>, CC BY-SA 4.0, Link
Autorstwa <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Artur_Andrzej" title="User:Artur Andrzej">Artur Andrzej</a> - <span class="int-own-work" lang="pl">Praca własna</span>, CC0, Link
Autorstwa <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Boston9" title="User:Boston9">Adrian Grycuk</a> - <span class="int-own-work" lang="pl">Praca własna</span>, CC BY-SA 3.0 pl, Link
Autorstwa This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17108114
Autorstwa <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Bartosz_MOR%C4%84G&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Bartosz MORĄG (page does not exist)">Bartosz MORĄG</a> - <span class="int-own-work" lang="pl">Praca własna</span>, CC BY-SA 4.0, Link