Przelewem na tacę. Ofiaromat w Archikatedrze Oliwskiej i Bazylice Mariackiej