Klasztor oo. Dominikanów św. Wojciecha we Wrocławiu